Hopp til hovedinnhold

Avslutningsfasen

Personer som jobber på en byggeplass© Unsplash
I Avslutningsfasen viderføres kompetanse og erfaring fra omstillingsperioden til ordinær drift.

Avslutningsfasen markerer overgangen til ordinært næringsutviklingsarbeid, som fortsetter uten ekstra midler fra fylkeskommunen. I overgangen fra omstillingsperiode til ordinær drift er det lett å falle tilbake til de arbeids- og tenkemåtene som rådet før omstillingsperioden startet. Senest to år før omstillingsperioden er over bør omstillingsorganisasjonen, i samarbeid med kommunen, etablere et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

Normal gjennomføringstid for fasen er fire til seks måneder.

Roller og oppgaver

Kommunen har det operative ansvaret for å videreføre omstillingsarbeidet, men det er omstillingsorganisasjonen som etablerer prosjektet og utarbeider sluttrapporten med fullstendig regnskap. Sluttrapporten rapporteres til fylkeskommunen og behandles av kommunen. Innovasjon Norge skal også vurdere effekten av omstillingsarbeidet, måloppnåelsen og overføringsverdi til andre områder i en sluttevaluering.

Slik gjennomføres Avslutningsfasen

Prosjektet med videreføring organiseres i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). Det anbefales å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra lignende prosjekter til å lede de første to fasene, og en lokal konsulent som deltar i prosjektene. På denne måten opparbeides det kompetanse lokalt som blir værende i regionen etter at omstillingsarbeidet er avsluttet.

Utviklingsprosjekter som ikke blir ferdigstilt i løpet av omstillingsperioden må fullføres i etterkant. Kommunen og næringslivet i området må realisere effektmålene i Omstillingsplan. Dersom det gjenstår disponible omstillingsmidler på avslutningstidspunktet, skal disse benyttes i samsvar med Handlingsplan. I løpet av Avslutningsfasen må kommunen utvikle en plan for dette arbeidet.

Det er avgjørende at kommunen klarer å mobilisere lokalt næringsliv og ressursmiljøer til et forpliktende samarbeid etter endt omstillingsperiode.

Spørsmål som bør vurderes i videreføringen

  • Hvordan kan kommunen tilrettelegge for arbeid med næringsutvikling?
  • Hvilken kompetanse har omstillingsorganisasjonen bygd opp?
  • Hva kan vi gjøre for å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen
  • Hvordan kan arbeidsmetoder fra omstillingsarbeidet videreføres?

Publisert :
Sist oppdatert :