Hopp til hovedinnhold

Sluttevaluering av omstillingsarbeidet

I Avslutningsfasen skal det utarbeides en sluttevaluering av omstillingsarbeidet.

Innovasjon Norge er ansvarlig for evalueringen, som gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunen og et eksternt konsulentmiljø. Det er inngått rammeavtale med Oxford Research om gjennomføring av sluttevaluering.

Normal gjennomføringstid er fire til fem uker.

Evalueringen skal kommentere og vurdere

  • Effekten av omstillingsprosessen
  • Erfaringer fra organiseringen
  • Samarbeidet med involverte aktører
  • Kommunens utviklingsevne
  • Overføringsverdi og læring for andre områder

Omstillingsorganisasjonen må stille ressurser til disposisjon for å svare på spørsmål, delta i workshops, rekruttere deltakere til spørreundersøkelser, bistå i den praktiske gjennomføringen og hjelpe til med å hente frem informasjon som konsulenten trenger til arbeidet med evalueringen.

Kostnad

Eksterne kostnader til gjennomføring av sluttevaluering dekkes av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :