Hopp til hovedinnhold

Avklaringsfasen

Vindmøller på snøkledde fjelltopperFoto: Unsplash
I Avklaringsfasen utarbeides en konsekvensanalyse for området som vurderer å søke om midler til ekstraordinær næringsutvikling.  

Roller og oppgaver

Konsekvensanalysen skal dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle området. Det er resultatene fra konsekvensanalysen som danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen eller regionen.

Avklaringsfasen er fylkeskommunes ansvar, men kommunen skal bidra med lokalkunnskap og dokumentasjon for å sikre en realistisk forståelse av situasjonen i næringslivet. Innovasjon Norge bistår både fylkeskommunen og kommunen i forbindelse med gjennomføringen av Avklaringsfasen.

Normal gjennomføringstid for fasen er mellom to og tre måneder.

Slik gjennomføres Avklaringsfasen

Fylkeskommunen overvåker utviklingen i sine kommuner, og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet. Dersom lokale omstillingsbehov identifiseres, skal en samfunnsmessig konsekvensanalyse utarbeides.

Konsekvensanalysen i Panda

Analysen skal beskrive konsekvenser ved bortfall av arbeidsplasser for bestemte indikatorer. Den danner grunnlaget for dokumentasjon av omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling 10 år tilbake og frem i tid. Viktige indikatorer som vurderes er arbeidsplassutvikling, demografi, pendling og utdanning. I tillegg inneholder den en framskrivning av kommunens økonomi.

Konsekvensanalysen utarbeides ved bruk av plan- og analyseverktøyet Panda.

Her finner du verktøy for konsekvensanalysen i Panda

Publisert :
Sist oppdatert :