Hopp til hovedinnhold

Sykkylven

Omstillingsprogrammet i Sykkylven ble startet i 2021, og skal bidra til å skape og sikre 170 arbeidsplasser innen 2026.

Sykkylven kommune i Møre og Romsdal er preget av befolkningsnedgang og et ensidig og sårbart industribasert næringsliv. Gjennom et omfattende omstillingsarbeid skal det skapes nye arbeidsplasser og en mer variert næringsstruktur.

Bakgrunn

Sykkylven kommune har en negativ befolkningsutvikling, et økende antall eldre og økt forsørgerbyrde. Samtidig er det en typisk industrikommune, med en ensidig og sårbar næringsstruktur bestående hovedsakelig av industriarbeidsplasser, og med mange som har fagutdannelse tilpasset industrien.

Kommunen har også over tid opplevd tap av arbeidsplasser, og økende utpendling, samtidig med at bedriftene opplever utfordringer med å rekruttere og holde på arbeidskraft, særlig i stillinger som krever høy kompetanse.

Store bokstaver plassert i sanden på en strand som det står Sykkylven på
Gjennom ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i Sykkylven, skal omstillingsprogrammet bidra til skaperglede og nye arbeidsplasser.

Utviklingsmuligheter

Sykkylven kommune ligger sentralt til i hjertet av Sunnmørsalpene. Dette gir naturlige muligheter og fortrinn for opplevelsesnæringer i Sykkylven. Å satse på opplevelsesnæringer har potensial til å gi området økt omsetning og verdiskaping.

Et av Sykkylvens konkurransefortrinn er den sterke møbelindustrien med internasjonalt marked. I tillegg er en av Sykkylvens styrker den sterke design- og materialkompetansen.
Sammenlignet med snittet i fylket, er det færre med høyere utdanning i Sykkylven. Kompetansetiltak og tilbud om videre- og etterutdanning vil være viktig for å bidra til å omstille næringslivet i kommunen mot fremtidens krav og behov.

Mål og innsatsområder

Visjonen for omstillingsprogrammet er å bidra til skaperglede og nye arbeidsplasser. Innen 2026 er målet 170 nye og sikrede arbeidsplasser, styrket robusthet i næringslivet samt økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen.

Det er valgt fire prioriterte innsatsområder i omstillingsprogrammet:

  1. Skaperglede i næringslivet
  2. Opplevelsesnæringer
  3. Samarbeid og nettverk
  4. Attraktive Sykkylven

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program eid av Sykkylven kommune. Programmet er ansvarlig for å gjennomføre det ekstraordinære arbeidet med næringsutvikling og rapporterer til kommunestyret.

Omstillingsstyret er satt sammen av representanter fra kommunen og næringslivet. Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunedirektør i Sykkylven kommune og daglig leder i Sykkylven Næringsutvikling AS er observatører i styret.

Kontakt

Har du spørsmål til omstillingsarbeidet i Sykkylven? Ta kontakt med:

Lise Haukeberg
Programleder for omstillingsprogrammet i Sykkylven
+47 988 82 292
lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no

Odd Jostein Drotninghaug
Styreleder
+47 932 55 516
odd.jostein.drotninghaug@sykkylven.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :