Hopp til hovedinnhold

SMB-utvikling

SMB-utvikling skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i omstillingsområdet. 

Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for utviklingsprosjekter i lokale bedrifter.

Normal gjennomføringstid er seks til åtte måneder.

Organisering av SMB-utvikling

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i regi av omstillingsprogrammet i kommunen og med bistand fra Innovasjon Norge. Prosessen er delt opp i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). Omstillingsorganisasjonen velger en ekstern prosjektleder for gjennomføring av SMB-utvikling.

Les mer om PLP

Finn godkjente konsulenter her

Forstudien

Målet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av omstillingsstyret. Anbefalt varighet er to måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forstudien

Forprosjektet

Målet med forprosjektet er å gi de utvalgte bedriftene fra forstudien bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter. Anbefalt varighet er fire måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forprosjektet

Hovedprosjektet

Målet med hovedprosjektet er å realiser planene fra forstudien og forprosjektet og er den enkelte bedrifts eget ansvar. Bedriftene kan søke omstillingsprogrammet eller Innovasjon Norge om finansiell støtte til å gjennomføre tiltakene.

Kostnad

Omstillingsprogrammet kan søke Innovasjon Norge om tilskudd til å dekke inntil 50 prosent av de eksterne kostnadene til prosjektledelse for gjennomføring av forstudien og forprosjekt. Tilskuddsbeløpet fra Innovasjon Norge er på maksimalt 120.000 kroner til forstudien og 400.000 kroner til forprosjektet. Resterende midler må dekkes av omstillingsmidlene og eventuelt andre bidragsytere. Vi anbefaler at også deltakerbedriftene bidrar med en egenandel på rundt 5.000 til 10.000 kr. Søknad om tilskudd sendes til oppdragsrådgiver i Innovasjon Norge med vedlagt prosjektplan.

Publisert :
Sist oppdatert :