Hopp til hovedinnhold

Oppstartshåndbok for gjennomføringsfasen

Anbefalte maler og struktur for omstillingsarbeidet i regional omstilling.

Formålet med oppstartshåndboken

Å starte opp i jobben som programleder medfører at du må etablere rutiner i en ny organisasjon – enten omstillingsorganisasjonen er organisert som program i kommunen, KF eller AS. De administrative systemene må på plass innen kort tid, slik at en kan starte arbeidet sammen med bedriftene om å skape lønnsomme arbeidsplasser.

For at dette arbeidet skal gå raskt har vi derfor laget denne oppstartshåndboken. Den omhandler de viktigste malene og rutinene du trenger for å skape en god organisasjon, som følger reglene om offentlighet og god forvaltning av de midlene dere er tildelt.

Bruk av oppstartshåndboken

Programleder har ansvaret for at nødvendig informasjon fylles ut som beskrevet i malene og at oppstartshåndboken utarbeides i tråd med omstillingsprogrammets grafiske profil.

Last ned Oppstartshåndboken for omstilling

Publisert :
Sist oppdatert :