Hopp til hovedinnhold

Nord-Fosen

Nord-Fosen utvikling skal bidra til å skape og sikre 140 arbeidsplasser i perioden 2020 til 2025. Gjennom proaktivt arbeid skal det skapes flere robuste bedrifter der innovasjon og bærekraft står i sentrum.

Nord-Fosen, som omfatter Osen kommune og Roan i Åfjord kommune, er preget av befolkningsnedgang, fare for nedleggelser eller utflytting av bedrifter og et ensidig næringsliv. For å motvirke sårbarhet i næringslivet og styrke arbeidsplassmuligheter lokalt, har området derfor samlet seg om en ekstraordinær innsats for næringsutvikling.

Øysamfunn ytterst mot havet© Petter Bueng
Omstillingsprogrammet skal bidra til å skape og sikre 140 arbeidsplasser, og gjøre det mer attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i Nord-Fosen. 

Bakgrunn

Sommer 2018 ble det klart at en av Nord-Fosens viktigste hjørnestensbedrifter, Kråkøy Slakteri AS, sto i fare for å bli nedlagt. Bedriften er lokalisert i Roan i Åfjord kommune, og har ca. 46 fast ansatte, og opp mot 20 ekstra medarbeidere i høysesongen. En nedleggelse av Kråkøy Slakteri vil føre til tap av arbeidsplasser, befolkningsnedgang og reduksjon av rammeinntekter og skatteinngang for kommunen. Roan har også̊ et relativt ensidig næringsliv, hvor primærnæringene, industri og bygg og anlegg står for 218 av ca. 300 sysselsatte i privat sektor.

I tillegg har flere selskaper i Osen kommune varslet at de legger ned virksomheten eller flytter ut fra kommunen. Dette berører ca. 20 arbeidsplasser direkte. Samtidig er Osen preget av en jevn nedgang i sysselsetting, redusert folketall og en aldrende befolkning.

Nord-Fosen står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnestensbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for.

Utviklingsmuligheter

Tidligere Roan kommune og Osen kommune har en langstrakt kystlinje, og store landbruksområder som strekker seg mellom havet og frem mot fjellene. Næringsmiddelindustri er en av regionens styrker, med kompetanse innenfor fiske, havbruk, sjømatforedling og jordbruk. Roan vindpark er en del av Nord-Europas største vindpark i Åfjord kommune, som ligger i Nord-Fosen. I tillegg er området omringet av en majestetisk natur, som gir alle forutsetninger for å være en attraktiv reiselivsdestinasjon.

Mål og innsatsområder

Nord-Fosen Utviklings visjon er å skape «et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv i en kystregion». Innen utgangen av 2025 er målet å skape og sikre 140 arbeidsplasser på̊ Nord-Fosen, og skape et mer robust og variert næringsliv. Omstillingsmidlene skal bidra til å utnytte mulighetene som ligger i både nærhet til havet, satsing på fornybar energi, og den storslåtte naturen i området. Det er valgt seks prioriterte innsatsområder i omstillingsprogrammet:

  • Nytt næringsliv
  • Eksisterende næringsliv
  • Sjømat
  • Reiseliv
  • Kompetanse
  • Attraktivitet for næringsliv

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert gjennom Nord-Fosen Utvikling AS, som er eid 50% av Åfjord kommune og 50% av Osen kommune. Styret består av representanter fra kommunene og næringslivet, og det er ansatt en daglig leder for selskapet. Åfjord og Osen kommunestyrer utgjør selskapets generalforsamling. Kommunedirektør og ordførerne i Åfjord og Osen kommuner, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge er observatører i styret

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet på Nord-Fosen? Ta kontakt med:

Tore Brattgjerd
Programleder
+47 908 09 737
tore@nordfosenutvikling.no

Karoline Larsen
Rådgiver
+47 410 820 97
karoline@nordfosenutvikling.no

John Einar Høvik (midlertidig daglig leder)
Styreleder
+47 959 01 033
john.einar.hovik@osen.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :