Hopp til hovedinnhold

Midtre Gauldal

Omstillingsperiode 2022-2027. Våren 2021 flyttet hjørnesteinsbedriften i Midtre Gauldal, Norsk Kylling, ut av kommunen. Med 337 ansatte har dette vært kommunens klart største bedrift. Konsekvensene av fabrikkflyttingen er betydelige. Målet med omstillingsprogrammet er å bidra til å etablere eller sikre 300 arbeidsplasser innen 2027.

Kommunen har de siste årene hatt en negativ befolkningsutvikling med reell nedgang i antall innbyggere. Midtre Gauldal er en betydelig industrikommune der 21 % av sysselsettingen er i industribedrifter, noe som er vesentlig høyere enn snittet for Trøndelag. Beregninger gjennomført av Trøndelag fylkeskommune viser at flyttingen av Norsk Kyllings fabrikk på lengre sikt kan bety en ytterligere befolkningsreduksjon på 300-400 personer. Målt i antall sysselsatte så er det snakk om mellom 418 - 445 sysselsatte. Med bakgrunn i dette, fikk Midtre Gauldal kommune omstillingsstatus i 2022.

Utviklingsmuligheter

Midtre Gauldal ligger i den sørlige delen av Trøndelag fylke, ca. 5 mil sør for Trondheim og har i underkant av 6200 innbyggere. Kommunesenteret Støren er et viktig knutepunkt, med ca. 2300 innbyggere. I kommunesenteret møtes E6 og FV 30, i tillegg har Støren forbindelse sørover på bane, både via Dovre- og Rørosbanen.
Mange av de av de største bedriftene i kommunen er knyttet til primærnæringene, bygg- og anlegg og transport. Midtre Gauldal har flere hjørnesteinsbedrifter innen trebearbeidende industri.
I tillegg er kommunesenteret et viktig handels- og servicesentrum.
Kommunen har et stort potensial for naturbaserte opplevelser og aktiviteter. Gaula er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er ressurser som foreløpig ikke er fullt utviklet, men lover store muligheter for opplevelsesturisme.

Bakgrunn

Våren 2021 flyttet hjørnesteinsbedriften i Midtre Gauldal, Norsk Kylling, ut av kommunen. Med 337 ansatte har dette vært kommunens klart største bedrift. Konsekvensene av fabrikkflyttingen er betydelige. Beregninger gjennomført av Trøndelag fylkeskommune viser at flyttingen av Norsk Kyllings fabrikk på lengre sikt kan bety en ytterligere befolkningsreduksjon på 300-400 personer. Målt i antall sysselsatte så er det snakk om mellom 418 - 445 sysselsatte.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å bidra til å etablere eller sikre 300 arbeidsplasser innen 2027. I omstillingsplanen har kommunen identifisert fem innsatsområder. Innenfor disse skal det igangsettes næringsprosjekter som bidrar til vekst.

De fem innsatsområdene er:

  • Opplevelsesnæringen
  • Industri
  • Ny næring og innovasjon i eksisterende næringsliv
  • Kompetanse
  • Attraktivitet

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Styret består av seks medlemmer, hvorav tre er politiske representanter. Styret ledes av ordfører Sivert Moen. Aina Midthjell Reppe er programleder for omstillingsarbeidet. Bjørn Egil Enge og Trude Solem Heggdal er politiske representanter. Stig Magne Torve, Kari Mette Busklein og Sven Hovd er representanter fra næringslivet. Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord, Ole Harris Hansen fra Trøndelag fylkeskommune, Siri Bye Guldbækhei Johansen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.


Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Midtre Gauldal?

Aina Midthjell Reppe
Programleder
+47 959 77 994
ainrep@mgk.no

Sivert Moen
Styreleder og ordfører
+47 979 82 660
sivmoe@mgk.no


Publisert :
Sist oppdatert :