Hopp til hovedinnhold

Kvænangen

Omstillingsprogrammet i Kvænangen ble etablert i 2018 med mål om å bidra til å skape og sikre 20 arbeidsplasser innen 2020. Nå er programmet vedtatt forlenget frem til 2023 for å styrke arbeidet med næringsutvikling ytterligere.

Kvænangen kommune har et høyt antall offentlige arbeidsplasser, og få store private bedrifter. Arbeidsledigheten er høy og befolkningsveksten synkende. For å motvirke sårbarhet i næringslivet og den negative befolkningsutviklingen fikk Kvænangen kommune midler til å gjennomføre et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling.

Fjell  med isbre på toppen
Omstillingsprogrammet skal bidra til å skape og sikre 20 arbeidsplasser i perioden 2018-2020, og i forlengelsen av programmet fra 2021-2023 skal det jobbes proaktivt med næringsutvikling.

Bakgrunn

Kvænangen har hatt en stor og dominerende offentlig sektor, hvor det i 2015 var 66 prosent av de sysselsatte i kommunen jobbet i det offentlige, i 2019 var dette tallet redusert til 50%. Med unntak av Mowi, er det svært få store bedrifter i privat sektor.
Arbeidsledigheten i kommunen er over landsgjennomsnittet og Kvænangen er blant kommunene med høyest andel arbeidsledig ungdom. I tillegg viser befolkningsprognoser at befolkningen vil reduseres med 55 personer innen 2025.

Utviklingsmuligheter

Kvænangen kommune er rik på naturressurser. Dette gir store muligheter innen reiselivsnæringen med spesielt fokus på utvikling av opplevelser. Det også identifisert mulighet for å styrke den lokal verdiskaping i primærnæringene, hvor ofte arbeidsplassen er en kombinasjon av fiskeri og landbruk.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å bidra til å skape og sikre 20 arbeidsplasser og øke robustheten i næringslivet. Omstillingsmidlene skal brukes til å skape arbeidsplasser i privat sektor spesielt, for å gjøre kommunen mindre avhengig av offentlig sektor. Det er valgt tre prioriterte innsatsområder i omstillingsarbeidet:

  • Opplevelsesnæring
  • Attraktivitet for nye etablerere
  • Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv

Organisering

Omstillingsprogrammet er organisert i Kvænangen næringsfabrikk AS som er heleid av Kvænangen kommune. Styret består av politikere og representanter fra lokalt næringsliv, og det er ansatt en daglig leder for selskapet. Ordfører og administrasjonssjef i Kvænangen kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Innovasjon Norge er observatører i styret.

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Kvænangen? Ta kontakt med:

Tonny Mathiassen
Programleder
+47 959 02 376
post@knfab.no

Eirik Losnegaard Mevik
Styreleder
+47 416 87 796
eirik.mevik@kvanangen.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :