Hopp til hovedinnhold

Kragerø

Omstillingsperiode 2017-2022. Kragerø har slitt med nedleggelser av industriarbeidsplasser og sykehustjenester, samt negativ befolkningsvekst og svake prognoser. Målet med omstillingsprogrammet er å bidra til å etablere eller sikre 100 arbeidsplasser innen 2022.

Kragerø har de siste årene opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Flere av kommunens industriarbeidsplasser er avviklet, noe som har ført til en nedgang i sysselsetting. I tillegg har Kragerø en negativ befolkningsvekst. Som følge av disse utfordringene fikk Kragerø kommune omstillingsstatus i 2017.

Utviklingsmuligheter

Kragerø er Telemarks sørligste kommune og her bor ca.10.500 innbyggere. Kragerø har en stolt sjøfartsbyhistorie og skjærgården er hovedattraksjonen i kommunen. Skjærgården er et viktig konkurransefortrinn, og reiselivs- og opplevelsesnæring er en sentral næring i Kragerø. Det er også gode muligheter for bred næringsutvikling og økt verdiskaping innenfor industri, bygg og anlegg.

Bakgrunn

Over tid har Kragerø opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Tap av tidligere viktige industriarbeidsplasser knyttet til skipsverft, offshorevirksomhet, annen mekanisk industri samt tremasseindustrien er årsak til endringene. I tillegg har sengepostene ved Kragerø sykehus blitt lagt ned. Kommunen har generell befolkningsstagnasjon og svake befolkningsprognoser.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å bidra til å etablere eller sikre 100 arbeidsplasser innen 2022. I omstillingsplanen har kommunen identifisert tre innsatsområder. Innenfor disse skal det igangsettes næringsprosjekter som bidrar til vekst.

  • Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
  • Bosteds- og næringsattraktivitet
  • Reiseliv og opplevelsesnæring

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Styret består av ni medlemmer, hvorav tre er politiske representanter, Styret ledes av ordfører Gunde W. Knudsen. Kari R. Theting er programleder for omstillingsarbeidet. Henriette Fluer Vikre og Hege B. Lier er politisk representant. Janna Pihl, Even Hæhre Ødegaard, Marianne Harg, Tone Mari Flatland, Kristin Clemmensen og Staale C. Gundersen er representanter fra næringslivet. Kommunedirektør Inger Lysa, Sindre Larsen Melås fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommunens næringsrådgiver Geir Lia og Anne Helgesen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Kragerø?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Kragerø? Kontakt oss:

Elisabeth Holte
Programleder
+47 991 69 716
elisabeth.holte@kragero.kommune.no

Gunde W. Knudsen
Styreleder og ordfører
+47 916 78 352
gunde.w.knudsen@kragero.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :