Hopp til hovedinnhold

Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen

Program for å styrke konkurransekraften og lønnsomheten for bedrifter i handels- og servicenæringen.

I mange omstillingskommuner er mindre handels- og servicebedrifter særlig utsatte. Sårbare omstillingsområder med små handelsbedrifter opplever ofte handelslekkasje til større sentra, og nedlegging av arbeidsplasser og fraflytting medfører store utfordringer for disse bedriftene.

Om kompetanseprogrammet

Formålet med programmet er å styrke deltakerbedriftenes lønnsomhet gjennom å arbeide med egen forretningsmodell og øke samarbeidet i regionen. Programmet består av samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Deltakerne får i tillegg oppfølging mellom samlingene.

Å lede en bedrift er krevende og hektisk. Derfor har Innovasjon Norge utviklet et intensivt program over fem dager, hvor deltakerne lærer om de viktigste verktøyene for små og mellomstore bedrifter. Programmet gir oversikt over trender og markedskrefter som påvirker bransjen, og hvordan man best bør møte dette. Deltakerne får også en konsis og avansert oppdatering i moderne markedsføring, effektivt salgsarbeid og god serviceledelse. Deltakerne får konkrete verktøy som bidrar til å skape økt kundetilfredshet og -lojalitet, og programmet skal ha direkte effekt på deltakerbedriftenes lønnsomhet. Programmet omfatter både lokale, regionale og internasjonale markeder. En av landets fremste kursholdere i disse fagene vil gjennomføre programmet.

Gjennomføring

Det vil være tre samlinger gjennomført i tre påfølgende måneder. De to første samlingene går over to dager, og siste samling går over én dag. Programmet består av forelesninger, egenpresentasjoner, diskusjoner, egenarbeid og individuelle råd til hver enkelt deltaker/deltakerbedrift.

Egenarbeid og individuell rådgivning

Mellom samlingene må deltakerne gjøre hjemmelekser som sendes til kursleder før neste samling, og som presenteres på samlingen. Etter presentasjonen vil hver deltaker få individuell tilbakemelding og råd for drift, salg og markedsføring av egen virksomhet. Erfaringsmessig er denne sekvensen svært verdifull for deltakerne.

Resultater

Hver deltakerbedrift får en kundeundersøkelse og en handlingsplan for videre tiltak i hver enkelt bedrift. I tillegg vil servicenivået bli bedre både i deltakerbedriftene og på tettstedet generelt.

Målgruppen

Målgruppen er små handels- og servicebedrifter i omstillingskommuner. Programmet er nøytralt med hensyn til type handels- eller servicebedrift, men vi ser at typiske deltakervirksomheter er dagligvarehandler, faghandler, håndverksbedrifter som også driver faghandel, servicevirksomheter, kultur og reiseliv. Vi anbefaler ti bedrifter i hvert prosjekt. Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Innhold i programmet

Kompetanseprogrammet gjennomføres over fem dager fordelt på tre samlinger i tre påfølgende måneder.

1. Samling (2 dager)

 • Hva skjer i din bransje: handel, service, hotell, restaurant, turisme, etc.
 • Strategier/forretningsmodeller som vinner i ulike bransjer.
 • Grunninnføring i markedsføring, salg og service.
 • Diskusjon: Hvordan vil din virksomhet greie seg i fremtidig konkurranse?

2. Samling (2 dager)

 • Presentasjon av innsendte analyser og strategier.
 • Kursleder evaluerer innsendte analyser og strategier.
 • Diskusjon rundt samarbeid og sesongutvidelser.
 • Hva betyr internett, sosiale medier og delingsøkonomien for våre virksomheter?
 • Verktøykassa for fremtiden: Dybdeforståelse av kundebehov, servicekvalitet, markedsføring, nye salgskanaler og personlig salg.
 • Konklusjoner og råd til hver deltakerbedrift.

3. Samling (1 dag)

 • Presentasjon av plan for hver bedrift.
 • Tilbakemelding fra kursleder på hver plan.
 • Event eller gjesteforeleser.
 • Oppsummering: Virksomheter som vinner i fremtiden.

Kostnad

Kompetanseprogrammet har en veiledende pris på ca. 200 000 kr ekskl. mva. Kostnadsoverslaget er basert på at ti bedrifter deltar i programmet.
Omstillingsorganisasjonen ved leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om finansiell støtte til dekning av inntil 50 % av kostnadene. Resten dekkes av omstillingsorganisasjonen. Det anbefales også en egenandel per deltakerbedrift.

Maler for kompetanseprogrammet

Her kan du laste ned maler for presentasjoner, informasjonsmateriell og annet verktøy.

Om kompetanseprogrammet
Produktark kompetanseprogrammet
Strategi, mål og ambisjoner
Fem fundamenter
Salg og selgere
Markedsarbeid og planlegging
Digitale medier
Ledelse og egenutvikling
Kundereise og kundeinnsikt
Lønnsomhetsutvikling og økonomi
Tips til presentasjon
Diverse verktøy og arbeidsduker
Situasjonsanalyse, HP og FP
Mal SoMe-plakat
Publiseringsplan SoMe
Budsjettmodell
Kalkyleeksempler

Publisert :
Sist oppdatert :