Hopp til hovedinnhold

Kautokeino

Omstillingsprogrammet i Kautokeino skal bidra til å skape 78 nye arbeidsplasser i perioden 2019 til 2025. Arbeidet vil ha særlig fokus på å styrke og utvikle lokalsamfunnet innen sårbare områder.

Kautokeino kommune er i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig. Kommunen har høy arbeidsledighet, en stor andel innbyggere under fattigdomsgrensen og et sårbart næringsliv tilknyttet reindrift. Dette gjorde at Kautokeino kommune fikk omstillingsstatus i 2019.

Vinterbilde fra Kautokeino, med sollys bak horisonten
Et viktig mål med omstillingsarbeidet i Kautokeino er å skape et bedre liv og levebrød for flere i kommunen. For å oppnå dette skal omstillingsprogrammet bidra til å skape nye arbeidsplasser, hjelpe eksisterende bedrifter med å utvikle seg gjennom nyskapning, kontinuerlig forbedring i næringslivet som sikrer motivasjon og vekst.

Utviklingsmuligheter

Vi ser et potensial i å øke Kautokeinos attraktivitet som profilert samisk sentrum, med synlig handelsstand og god informasjon til tilreisende, men også digital synlighet. Det er et potensial for utvikling av småskala-industri i Kautokeino, særlig rundt eksisterende verdikjeder i reindriftsnæringa, men også andre eksisterende aktører. Dessuten er det også et stort potensial i utvikling av opplevelsesnæringer.
En rekke samiske institusjoner har sitt hovedsete i Kautokeino, med Samisk videregående skole og Samisk Høgskole i spissen. Det vil være et mål å utvikle samhandlingsarenaer for de lokale skole- og utdanningsmiljøene, næringslivet og andre relevante miljøer.

Bakgrunn for omstilling

Arbeidsledigheten i kommunen er nærmere det dobbelte av fylkesgjennomsnittet og det er høy ungdomsledighet. Sammenlignet med fylket og landet har langt over dobbelt så mange husholdninger i Kautokeino en inntekt under EUs fattigdomsgrense. Antallet sosialhjelpsmottakere og boliger på tvangsauksjon øker. Én av fem barn lever under fattigdomsgrensa, nesten dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.
Reindriftsnæringen er den største enkeltnæringen i kommunen, men har stor opplevd stor tilbakegang de siste årene. Dette rammer hele Kautokeinosamfunnet og spesielt unge voksne arbeidstakere.

Mål og innsatsområder

Hovedmålet er at omstillingsarbeidet skal bidra til å sikre eksisterende næringsliv, og skape 78 nye arbeidsplasser i løpet av seks år. I tillegg er målet å øke konkurransekraft i eksisterende og nye bedrifter, og øke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen. Det er valgt tre prioriterte innsatsområder i omstillingsprogrammet:

  • Næringsliv: (1) Digital innovasjon, industri og entreprenørskap, (2) Opplevelsesnæringen og (3) Kultur og kreativ Industri
  • Samfunn
  • Attraktivitet

Organisering

Det er etablert et selskap, Ovddos AS, som leder omstillingsprogrammet. Kautokeino kommune eier selskapet og omstillingsprogrammet, og formannskapet er generalforsamling. Styret er sammensatt av næringslivsaktører, representanter fra kommunen og Kautokeino næringsforening. Sametinget, rådmann og ordfører i Kautokeino kommune, Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge er observatører i styret.
Les mer om Ovddos og planene for omstillingsarbeidet på deres nettside.

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Kautokeino? Ta kontakt med:

Ann Catharina Lango
Leder for omstillingsarbeidet
+47 954 27006
ann.lango@ovddos.com

Berit Anne Sara Triumf
Styreleder
+47 913 85470
bastriumf@gmail.com

Publisert :
Sist oppdatert :