Hopp til hovedinnhold

Indre Fosen

Omstillingsperiode 2017-2023. Indre Fosen er preget av nedleggelse av hjørnesteinsbedriften i Rissa og rehabiliteringssenteret som har ført til økende arbeidsledighet. Målet er å sikre eksisterende arbeidsplasser og bidra til å skape 350 nye.

Høsten 2015 ble skipsverftet i Rissa kommune nedlagt. Et knapt år senere ble også rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort lagt ned. Som følge av nedleggelsene fikk Indre Fosen omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet skal bidra til å skape 350 nye arbeidsplasser i kommunen.

Utviklingsmuligheter

Indre Fosen ligger på Fosenhalvøya og her bor det ca. ti tusen mennesker. Indre Fosen har tre mulighetsområder som peker seg ut som grunnlag for felles satsing i strategisk næringsplan for kommunen.

  • Norges kampflybase på Ørland hovedflystasjon skal bygges ut til 2022
  • Europas største vindkraftprosjekt bygges ut på Fosen fra 2016-2020
  • Stor vekst og utvikling i marin næring langs hele Trøndelagskysten

Bakgrunn

I løpet av 2015 ble både skipsverftet i Rissa og rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort lagt ned. Som følge av nedleggelsene søkte Rissa kommune om ekstraordinære midler til omstillingsarbeid via Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunen ble tildelt tre millioner til akutt omstilling samme år.

Leksvik kommune i Nord-Trøndelag har mange industribedrifter med svak lønnsomhet. Flere av bedriftene ble rammet av redusert etterspørsel av produkter og tjenester fra oljeindustrien. Dette hadde direkte effekt på næringslivet i kommunen.

I desember 2015 søkte Rissa og Leksvik kommune staten om å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018. Søknaden om sammenslåing ble innvilget i statsråd i juni 2016, og Indre Fosen er nå en del av Trøndelag fylke. Heretter ble Rissa og Leksvik kommune vurdert som én felles kommune. Indre Fosen fikk omstillingsstatus høsten 2017.

Allerede før nedleggelse av skipsverftet og helsefortet var arbeidsledigheten i kommunen høy både på regionalt og nasjonalt nivå. I følge en analyse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling kan opptil 370 arbeidsplasser gå tapt i løpet av de to neste årene. En negativ befolkningsutvikling vil også redusere antall arbeidsplasser i kommunen ytterligere.

Mål og innsatsområder

Målet for omstillingsprogrammet er å skape arbeidsplasser innenfor eksisterende næringer slik som verftsindustrien, oljeindustrien og helsesektoren. Omstillingsarbeidet skal stimulere til nyskaping og nyetableringer i kommunen. Totalt skal det skapes 350 arbeidsplasser innen 2023.

I omstillingsplanen har Indre Fosen kommune identifisert fire innsatsområder. Det er definert strategier for hvert innsatsområde. Her beskrives hovedaktivitetene som skal bidra til å nå målet.

  • Eksisterende næringsliv
  • Nytt næringsliv
  • Kompetanse - kompetanseheving på tvers av næringer
  • Attraktivitet for næringslivet – med offentlig tilrettelegging

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Styret ledes av Benjamin Schei. Næringsliv og kommune er representert ved ordfører Steinar Saghaug, Gerd Bones, Alvin Berg, Anne Berit Sæther og Rune Schei. Observatørene er rådmann Vigdis Bolås fra Indre Fosen kommune, Ole Harris Hansen fra Trøndelag fylkeskommune, samt Johannes Skaar og Arnstein Kirste fra Innovasjon Norge.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Indre Fosen?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Indre Fosen? Kontakt oss:

Thomas Bergo
Programleder
+47 464 25 753
Thomas.bergo@indrefosen.kommune.no

Torbjørn Dahle
Næringskonsulent
+47 938 70 094
Tobjoern.dahle@indrefosen.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :