Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan

Handlingsplan skal utarbeides årlig og er det operative dokumentet som skal bidra til å nå målene for omstillingsarbeidet.

Årlig Handlingsplan beskriver konkrete prosjekter, tiltak, prosjektmål og ressursinnsats for de definerte innsatsområdene i Omstillingsplan. Det skal også utvikles en kommunikasjonsplan med konkrete kommunikasjonstiltak og aktiviteter for omstillingsarbeidet.

Hvem utarbeider årlig Handlingsplan – og når?

Det er kommunen som har ansvar for at det blir utarbeidet forslag til Omstillingsplan og årlig Handlingsplan i Strategi- og forankringsfasen. Utvikling og utarbeidelse av planene delegeres til prosjektorganisasjonen i denne fasen.

Senere i omstillingsperioden er det leder for omstillingsarbeidet som har ansvar for det operative arbeidet med oppfølging av Handlingsplan og utarbeidelse av ny Handlingsplan for hvert omstillingsår. Det overordnede ansvaret ligger hos omstillingsstyret. Styret må delta aktivt, følge opp og støtte daglig leder i arbeidet med å utvikle og implementere planene.

For å lykkes med omstillingsarbeidet, er det avgjørende å få til en bred enighet om innsatsområdene og hovedaktivitetene i årlig Handlingsplan. Aktørene må også engasjere seg i det videre arbeidet med gjennomføringen av de definerte tiltakene og prosjektene i planen.

Kommunestyret behandler og godkjenner årlig Handlingsplan, som utgjør grunnlaget for kommunens søknad til fylkeskommunen om midler for neste omstillingsår.

Last ned mal for handlingsplan

Innholdet i årlig Handlingsplan

  1. Mål og innsatsområder fra Omstillingsplan
  2. Resultater fra tidligere omstillingsår
  3. Strategier og tiltak for innsatsområdene
  4. Ressursinnsats og finansering
  5. Kommunikasjonsplan

Årlig Handlingsplan i bruk gjennom omstillingsåret

Årshjul med måneder

Januar/februar
Godkjent Handlingsplan iverksettes

Mai/ juni
Oppfølging av Handlingsplan

Oktober
Programstatusvurdering. Arbeidet med neste års Handlingsplan starter

November/desember
Styrebeslutning av Handlingsplan for neste år

Desember
Kommunen søker om nye omstillingsmidler

Publisert :
Sist oppdatert :