Hopp til hovedinnhold

Hallingdal

I 2021 ble omstillingsprogrammet i Hallingdal satt i gang med ambisjon om å skape 200 nye arbeidsplasser innen 2024.

Bakgrunn

Hallingdal var hardt rammet av koronapandemien med stor arbeidsledighet og press på arbeidsplasser og bedrifter. Pandemien synliggjorde Hallingdals ensidige avhengighet av reiselivet, både direkte og indirekte. Regionen ønsker å skape et bredere og mer robust næringsgrunnlag med større variasjon i arbeidsmarkedet.

Utviklingsmuligheter

Hallingdal er sentralt plassert midt mellom Oslo og Bergen, tett på fjellområder og urørt natur. Regionen består av de seks kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Flå og Nesbyen. Hallingdal har en godt utbygd reiselivsnæring med stort mangfold av opplevelser og god infrastruktur. Det er viktig at reiselivsnæringa fornyer seg, og at det jobbes aktivt for å utvikle arbeidsplasser innen andre næringer for å redusere sårbarheten.
Rundt eksisterende næringsliv er det spesielt utviklingsmuligheter rundt reiseliv, bygg og anlegg og industri.

Mål- og innsatsområder

Visjonen er «Sats på Hallingdal.» Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape 200 nye arbeidsplasser i Hallingdal innen utgangen av 2024. Det er valgt ut seks innsatsområder som på lang sikt vil gi et mer robust og bærekraftig næringsliv, større variasjon i næringslivet, og mer attraktive lokalsamfunn.

  • Kompetanse og rekruttering
  • Innovasjonskultur og satsing på nyetablerere og gründere
  • Kommunikasjoner og samferdsel inkl. transport og logistikk
  • Bærekraft - det grønne skiftet
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program eid av Regionrådet for Hallingdal. Styret består av representanter fra både den politiske ledelsen og fra næringslivet. Styreleder er daglig leder i Regionrådet for Hallingdal Jan Olav Helling. De øvrige styremedlemmene er ordførerne Solveig Vestenfor og Pål Rørby, samt næringslivsrepresentantene Bernt Junger, Gudrun Hesla og Martine Wee. Stian Bogar fra Hallingdal Næringshage, Amarjit Singh fra Viken Fylkeskommune og Britt Haraldsen fra Innovasjon Norge er observatører til styret. Programleder er Maria Grevsgård.

Ønsker du å lese mer om omstillingsprogrammet i Hallingdal?

Regionrådet - Sats på Hallingdal (regionraadet.no)
Sats på Hallingdal | Facebook

Kontakt

Maria Grevsgård
Programleder
+ 47 417 65 690
maria@hallingdal.no

Jan Olav Helling
Styreleder
+ 47 99287897
joh@hallingdal.no


Publisert :
Sist oppdatert :