Hopp til hovedinnhold

Fyresdal

Omstillingsperiode 2017-2022. Utfordringen for Fyresdal er nedleggelse av Arendal kretsfengsel avdeling Fyresdal og IKM Maskinering avdeling Fyresdal. Målet er å bidra til å skape 40 nye lønnsomme arbeidsplasser.

Fyresdal kommune står overfor utfordringer knyttet til tap av arbeidsplasser og negativ befolkningsutvikling. Som følge av disse utfordringene fikk Fyresdal omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet skal skape 40 nye arbeidsplasser.

Utviklingsmuligheter

Fyresdal er en liten kommune med litt over 1320 innbyggere hvor omtrent 650 er sysselsatte bosatt i kommunen. Kommunen har et aktivt jordbruksmiljø, men skogbruket er også en viktig næringsvei.

Fyresdal har god tilgang på vannressurser, skog og landbruk. Her ligger det et betydelig konkurransefortrinn. I tillegg finnes det vekstpotensial innenfor bygg og anlegg, særlig når det gjelder å hyttebygging.

Bakgrunn

Fyresdal kommune står overfor utfordringer knyttet til tap av arbeidsplasser. Det er besluttet å legge ned en avdeling ved Arendal kretsfengsel. Samtidig er IKM Maskinering, en privat bedrift nylig lagt ned. I tillegg har arbeidsplasser innenfor offshore oljeproduksjon gått tapt. Til sammen betyr dette en reduksjon på 40 arbeidsplasser.

I tillegg til næringslivsutfordringer har Fyresdal kommune en negativ befolkningsutvikling og innbyggertallet er ventet å fortsette å synke fremover.

Mål og innsatsområder

Målet for omstillingsarbeidet er å bidra til å skape 40 nye lønnsomme arbeidsplasser i kommunen.

I omstillingsplanen er det identifisert tre innsatsområder. Innenfor disse områdene skal det gjennomføres prosjekter som bidrar til flere arbeidsplasser og et mer lønnsomt næringsliv.

  • Næringsvirksomhet med basis i naturressurser
  • Entreprenørskap
  • Andre gode næringsprosjekter

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Styret består av fem medlemmer og ledes av ordfører Erik Skjervagen. Programleder er Håkon Holtskog. Næringsliv og kommunen er representert ved Elisabeth Gasmann, Martha Schrøder Momark, Aslak Momrak, Linda Aas og Kim Hopland. Kommunens rådmann Kjetil Kiland, Sindre L. Melås frå Telemark fylkeskommune og Anne Helgesen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Fyresdal?

• Fyresdal kommune

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Fyresdal? Kontakt oss:

Tor Gunnar Austjord
Prosjektleiar
+47 977 60 277
tor.austjord@fyresdal.kommune.no

Erik Skjervagen
Styreleder og ordfører
+47 950 36 172
Erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :