Hopp til hovedinnhold

Eigersund

Omstillingsperiode 2018-2023. Oppgaven er å redusere arbeidsledighet etter konjunkturnedgang. Målet er å bidra til å skape 120-130 nye lønnsomme arbeidsplasser og stimulere eksisterende næringsliv.

Konjunkturnedgangen i 2015 førte til at mange arbeidsplasser gikk tapt. En fjerdedel av befolkningen pendler ut av kommunen og utdanningsnivået er lavt. Med bakgrunn i dette fikk Eigersund omstillingsstatus i 2017. I løpet av seks år skal omstillingsprogrammet bidra til å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Arbeidet skal også gjøre kommunen mer attraktiv for næringsliv og bosetting.

Utviklingsmuligheter

Eigersund kommune har et variert næringsliv, preget av fiskeri, offshore industri, trevirke og matforedling. Grønn energi er også et vekstområde.
Eigersunds beliggenhet med nærhet til kyst og havn gir muligheter for videreutvikling av maritim næring, med potensial til å etablere Eigersund som senter for maritim elektronikk. I tillegg finnes det høy industrikompetanse som kan bidra til å stimulere eksisterende og nytt næringsliv.

Bakgrunn

I likhet med flere andre kommuner i Rogaland, ble deler av næringslivet i Eigersund kommune hardt rammet av konjunkturnedgangen i 2015. Dette medførte et betydelig tap av arbeidsplasser i og utenfor oljenæringen.
Omkring en fjerdedel av befolkningen pendler ut av kommunen for arbeid. Eigersund er en av kommunene i Rogaland med størst andel uføre, selv om nivået ikke er utypisk for kommuner med 10 – 20 000 innbyggere.
I Eigersund finnes det ingen høyere utdanningsinstitusjoner, og majoriteten av befolkningen har lavere utdanning.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å bidra til å skape 120-130 nye lønnsomme arbeidsplasser. I omstillingsperioden skal programmet stimulere til økt konkurransekraft i næringslivet. Arbeidet skal bidra til å heve kompetansenivået for innbyggerne i Eigersund.

I tillegg skal programmet tilrettelegge for at Eigersund blir et attraktivt reisemål og en mer næringsvennlig kommune. I omstillingsplanen har Eigersund kommune identifisert tre innsatsområder.

  • Samarbeid på tvers av bedrifter og næringer (samarbeid)
  • Skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (vekstbedrifter)
  • Attraktiv næringslivs- og bosettingskommune (attraktiv kommune)

Organisering

Omstillingsprogrammet er organisert som et program og eies av kommunen. Omstillingsstyret har ni medlemmer. Styreleder er Odd Stangeland og programleder er Kjersti Søyland Bye. Kommunenes rådmann Gro Anita Trøan, Heidi Skifjell fra Rogaland Fylkeskommune og Rune Fromreide fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Eigersund?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Eigersund? Kontakt oss:

Kjersti Søyland Bye
Programleder
+47 977 99 369
kjersti.soyland.bye@eigersund.kommune.no

Odd Stangeland
Styreleder
+47 488 91 802
odd.stangeland@eigersund.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :