Hopp til hovedinnhold

Dyrøy

Omstillingsperiode 2017-2023. Dyrøy er preget av nedgang i sysselsetting og negativ befolkningsutvikling. Målet er å skape 50 nye arbeidsplasser.

Dyrøy kommune har et ensidig og konkurranseutsatt næringsliv, og de siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall sysselsatte. I tillegg har kommunen store demografiske utfordringer. Befolkningen er aldrende og utdanningsnivået er relativt lavt. På grunn av dette fikk Dyrøy kommune omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet skal skape 50 nye arbeidsplasser.

Utviklingsmuligheter

Dyrøy er en kystkommune geografisk plassert i Midt-Troms, på innsiden av øya Senja. I kommunen bor det i overkant av tusen innbyggere. I dag er arbeider den største andelen sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester eller innenfor industrisektoren.

Kommunen ønsker å utvikle eksiterende næringsliv og etablere en bredere næringsstruktur. I kommunen er det tre mulighetsområder som peker seg ut, og disse danner grunnlag for omstillingsarbeidet.

  • Naturgitte fordeler knyttet til naturen, havet og sjøen
  • Beliggenhet og samferdsel
  • Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til havbruksnæring og industri

Bakgrunn

Dyrøy kommune har hatt en nedgang i sysselsatte de siste tolv årene. Majoriteten av de yrkesaktive arbeider i offentlig sektor. Næringsstrukturen i privat sektor er relativt ensidig, og markedet er svært konkurranseutsatt. I underkant av en tredjedel av den yrkesaktive befolkingen pendler ut av kommunen for arbeid.

Kommunen har opplevd en kontinuerlig negativ befolkningsutvikling, og det er stor sannsynlighet for at befolkningsnedgangen fortsetter i årene fremover. Befolkningen er aldrende og forsørgelsesbyrden er økende. Utdanningsnivået er relativt lavt, hvor i underkant av tjue prosent har fullført høyere utdanning.

Mål og innsatsområder

Målet for omstillingsarbeidet er å utvikle og sikre 50 arbeidsplasser innen 2023. Dyrøy kommune ønsker å tilrettelegge for vekst i nye og eksiterende næringer, samt skape økt bolyst.

I omstillingsarbeidet har Dyrøy kommune identifisert fire innsatsområder.

  • Sjømatnæringen og tilknyttet leverandørindustri
  • Opplevelsesnæringen
  • Eksisterende næringsliv
  • Attraktivitet – med offentlig tilrettelegging

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Omstillingsstyret har fem medlemmer. Ordfører, Marit Alvig Espenes er styreleder og styret består ellers av Tom-Rune Eliseussen, Kenneth Karlsen og Tone Pettersen som representanter for næringslivet og Kjell-Sverre Myrvoll som politisk representant. Tore Uthaug, kommunenes rådmann, Kristian Figenschau fra Troms fylkeskommune og Trond Dekko Andersen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Dyrøy?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Dyrøy kommune? Kontakt oss:

Stig Stokkeland
Programleder
+47 909 34 654
stig.stokkeland@dyroy.kommune.no

Marit Alvig Espenes
Styrets leder, Ordfører Dyrøy kommune
+47 913 35 574
marit.espenes@dyroy.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :