Hopp til hovedinnhold

Børgefjell (Røyrvik og Namsskogan kommuner)

Omstillingsprogrammet i Røyrvik ble etablert i 2020 med mål om å bidra til å skape og sikre 30 arbeidsplasser innen 2025.

Bakgrunn

Røyrvik og Namsskogan har de siste ti årene opplevd jevn nedgang av antall innbyggere og arbeidsplasser. Andelen av eldre er økende, og en stadig større andel av arbeidsføre pendler ut av kommunene. Det er begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft i regionen og arbeidsmarkedet er relativt ensidig. Kommunene er i sentralitetsklasse 6, og området preges av betydelige forvitringsutfordringer.

Næringshuset i Røyrvik
Gjennom et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i Røyrvik, skal omstillingsprogrammet bidra til å skape og sikre 30 arbeidsplasser og styrke kommunen som «ei levende fjellbygd».

Utviklingsmuligheter

Kommunene Røyrvik og Namsskogan har omstillingsstatus, og har valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for nærings- og samfunnsutvikling. I perioden frem til utgangen av 2026 bidrar programmet til å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser, øke konkurransekraften i eksisterende og nye bedrifter, og øke utviklingsevnen i det lokale næringslivet og kommunene.

Visjonen til omstillingsprogrammet: Et naturbasert næringsliv i vekst, for en levende fjellregion.

Mål og innsatsområder

Prioriterte innsatsområder for omstillingsarbeidet:

  • Næringsliv – Omstilling og nyskaping i eksisterende og nytt næringsliv
  • Kompetanse, nettverk og samarbeid – Utviklingskraft i næringsliv og kommuner
  • Attraktivitet for næringsliv og samfunn – Bolyst, synlighet og rekruttering

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert i Børgefjell Utvikling AS. Selskapet eies av Namsskogan og Røyrvik kommuner.

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Røyrvik? Ta kontakt med:

Tove Heggdal Ingulfsvann
Rådgiver Næring, Lierne Utvikling
+47 414 06 868
tove@lierneutvikling.no

Hans Oskar Devik
Styreleder
+47 481 19 070
hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :