Hopp til hovedinnhold

Børgefjell (Røyrvik og Namsskogan kommuner)

Omstillingsprogrammet i Røyrvik ble etablert i 2020 med mål om å bidra til å skape og sikre 30 arbeidsplasser innen 2025.

Bakgrunn

Røyrvik kommune har de siste 10 årene opplevd en jevn nedgang av antall innbyggere og arbeidsplasser. Kommunen har få innbyggere og en aldrende befolkning.

Det lokale næringslivet består av få etablerte bedrifter med få lokale arbeidsplasser. Det har vært betydelig nedgang i sysselsettingen de 10 siste årene, særlig innen privat sektor. 54 % av de sysselsatte er i offentlig sektor, og dette er høyest av kommunene i Trøndelag.

Røyrvik har tydelige lokaliseringsulemper og en stadig større andel arbeidstakere pendler ut av kommunen.


Næringshuset i Røyrvik
Gjennom et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i Røyrvik, skal omstillingsprogrammet bidra til å skape og sikre 30 arbeidsplasser og styrke kommunen som «ei levende fjellbygd».


Utviklingsmuligheter

Røyrvik har et konkurransefortrinn ved sine naturressurser, villmark og helårs utendørs aktiviteter, samt stabil arbeidskraft og betydelig IKT-kompetanse. Det som framstår som de største utviklingsmulighetene for Røyrvik er satsing på og videreutvikling av reiselivsnæring og mineralnæring, samt eksisterende næringsliv, særlig knyttet til IKT og primærnæring, inkludert videreforedling.


Mål og innsatsområder

Visjonen for omstillingsarbeidet er å styrke Røyrvik som «ei levende fjellbygd». Målet er å bidra til å utvikle, skape og sikre 30 arbeidsplasser i Røyrvik i løpet av omstillingsperioden. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen. Det er valgt fem prioriterte innsatsområder i omstillingsprogrammet:

  • Opplevelsesnæring
  • Eksisterende næringsliv
  • Naturressurser
  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program eid av Røyrvik kommune. Programmet er ansvarlig for gjennomføringen av det ekstraordinære arbeidet med næringsutvikling og rapporterer til kommunestyret. Styret består av representanter fra næringsliv, innbyggere og politikere. Kommunedirektør, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge er observatører i styret.Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Røyrvik? Ta kontakt med:

Tove Heggdal Ingulfsvann
Rådgiver Næring, Lierne Utvikling
+47 414 06 868
tove@lierneutvikling.no

Hans Oskar Devik
Styreleder
+47 481 19 070
hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :