Hopp til hovedinnhold

Årlig styreseminar

Det årlige styreseminaret skal vurdere og utvikle planene for neste års omstillingsarbeid.

På seminaret utarbeides neste års Handlingsplan, Omstillingsplan vurderes og styrets arbeidsform og samarbeid diskuteres. Det anbefales at årlig styreseminar ledes av en ekstern prosessveileder med relevant erfaring.

Årlig styreseminar varer i én til to dager, og gjennomføres etter at Programstatusvurdering er avholdt i oktober/november.

Tema for styreseminaret

  • Gjennomgang og rullering av Omstillingsplan
  • Utvikling av neste års Handlingsplan
  • Styrets rolle og arbeidsform
  • Informasjon og samfunnskontakt

Kostnad

Dersom det benyttes en ekstern prosessveileder, kan omstillingsprogrammet søke Innovasjon Norge om tilskudd til å dekke inntil 50 prosent av de eksterne kostnadene.

Publisert :
Sist oppdatert :