Hopp til hovedinnhold

Andøy

Omstillingsperiode 2017-2023. Andøya sin store utfordring er nedleggelse av Andøya flystasjon. Målet er å styrke næringslivet og skape 350 nye arbeidsplasser.

Beslutningen om nedleggelse av Andøya flystasjon førte til at Andøy kommune fikk omstillingsstatus i 2017. Omstillingsprogrammet har fått navnet Samskap og frem mot 2023 skal det skapes 350 nye arbeidsplasser i kommunen.

Utviklingsmuligheter

Andøy kommune har et variert næringsliv preget av fiskeri, landbruk, reiseliv og romteknologi, i tillegg til flere servicenæringer.
Andøys beliggenhet og naturgitte ressurser gir muligheter for videreutvikling av opplevelser, fiskeri, mat og havbruk. I tillegg gir også det nasjonale kompetansemiljøet innen romteknologi vekstmuligheter.

Bakgrunn

Bakgrunnen for omstillingsarbeidet i Andøy er en direkte konsekvens av vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon. Stortingets vedtak om nedleggelse gjør at 272 personer mister jobben og dette forårsaker et totalt beregnet tap av 339 arbeidsplasser.

Mål og innsatsområder

Målet med omstillingsarbeidet er å bidra til å skape 350 arbeidsplasser, både innenfor eksiterende og nytt næringsliv. I omstillingsperioden skal programmet tilrettelegge for høyere lokal vekst og økt lønnsomhet i næringslivet. I omstillingsplanen har Andøy kommune identifisert fem innsatsområder. Det skal gjennomføres prosjekter som gjør Andøy kommune til et attraktivt etableringssted.

  • Primærnæring og havbruk
  • Reiseliv
  • Teknologi og kompetanse
  • Attraktivt bosted for unge – med offentlig tilrettelegging
  • Attraktivt etableringssted - med offentlig tilrettelegging

Organisering

Omstillingsprogrammet er organisert som et program og eies av kommunen. Programmet har fått navnet Samskap. Omstillingsstyret har ni medlemmer. Styreleder er Jonni H. Solsvik og programleder er Brita Erlandsen. Terje Gustavsen fra Nordland Fylkeskommune og Trond Dekko Andersen fra Innovasjon Norge er observatører i styret.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Andøy?

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Andøy? Kontakt oss:

Brita Erlandsen
Programleder
+47 92 26 12 73
brita.erlandsen@andoy.kommune.no

Jonni H. Solsvik
Styreleder
+47 952 31 821
jonni.solsvik@gmail.com
Publisert :
Sist oppdatert :